Nowości w Bibliotece 069

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami w Bibliotece NATANA.

Dziś 31 nowych plików. Zapraszamy do dzielenia się swoimi plikami.

By skorzystać z linków musisz być zalogowany w Bibliotece.

Kliknięcie linku oznacza pobranie pliku (i odliczenie punktów)

 

Nowości:

1. Biblia klasa 4 szkoły podstawowej – prezentacja multimedialna

Prezentacja zawiera krzyżówkę oraz przedstawia różne wydania Biblii. Można wykorzystać podczas lekcji w klasach czwartych szkoły podstawowej jako uzupełnienie do omawiania Pisma Świętego.

zgłosił krawczak w dniu: 2012-11-10 10:32:00, rozmiar: 8474.33 KB,

 

2. Ukrzyżowanie Jezusa – scenariusz przedstawienia

Jest to przedstawienie na temat ukrzyżowania Jezusa. Jest to niezła forma ewangelizacji dla tych którzy nie wiedzą dlaczego Jezus przyszedł. Sceny rozgrywają się od stworzenia świata do sądu ostatecznego.

zgłosił piotrdudi w dniu: 2012-11-10 12:54:02, rozmiar: 12.27 KB,

 

3. Projekt edukacyjny – Misjologia dla gimnazjum

Przedstawiam materiały do realizacji projektu edukacyjnego na temat misyjności Kościoła, naszego udziału w pomocy misjom. Uczniowie tworzą koło wolontariuszy dzieła Adopcja na odległość i dokumentują swoje działania. Podzieleni na zespoły: redaktorzy, multimedialni, informacyjni,, korespondenci wykonują zadania projektu, np: listy w języku angielskim, gazetki tematyczne, ulotki do rozdania w kościołach, wywiady z wolontariuszami itd. Praca uczniów trwa od listopada do czerwca.

zgłosił Ewa-Maria w dniu: 2012-11-10 13:29:19, rozmiar: 15.13 KB

 
4. Biblijna gazetka – księgi

Przedstawiam materiał na gazetkę: listę ksiąg biblijnych: tytuły i skróty. W czasie omawiania tematów biblijnych w klasie 1 gimnazjum wieszam je na tablicy, tak aby uczniowie często mogli spoglądać. Łatwiej im wtedy zapamiętać, nie tylko nazwy, ale nawet kolejność ksiąg w Piśmie Św. Do tego krótki list zachęcający do czytania Słowa Bożego i cytaty. Warto dodać fotografie nawiązujące do czytania, świata przyrody…

zgłosił Ewa-Maria w dniu: 2012-11-10 18:02:08, rozmiar: 78.58 KB

 

5. Święty Paweł Apostoł Narodów – prezentacja multimedialna

Prezentacja o św. Pawle na katechezę w klasie VI do tematu podręcznika poznańskiego: "W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem…"

zgłosił marychna w dniu: 2012-11-10 21:06:37, rozmiar: 6432.85 KB

 

6. Wiara w Boga źródłem błogosławieństwa – prezentacja multimedialna

Prezentacja do katechezy dla klasy IV SP o Abrahamie (podręcznik poznański): Wiara w Boga źródłem błogosławieństwa. W katechezie uwzględniono także ofiarę z Izaaka.

zgłosił marychna w dniu: 2012-11-10 21:26:25, rozmiar: 1511.31 KB,

 

7. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

Przesyłam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, zatwierdzone pozytywnie przez Dyrekcję mojej szkoły. Można skorzystać na wzór przy pisaniu własnych sprawozdań na kolejny stopień awans.

zgłosił majkaichtis w dniu: 2012-11-11 20:41:19, rozmiar: 30.74 KB

 

8. Poznajemy historie życia Mojżesza – scenariusz katechezy

Jest to konspekt do katechezy nr 15 – Powołanie Mojżesza – dla klasy V szkoły podstawowej – wydawnictwa św. Wojciecha (nowa podstawa programowa). W środku karta pracy. Dodatkowo – ciekawa forma pracy w grupach.

zgłosił aleksandria w dniu: 2012-11-11 22:23:14, rozmiar: 14.53 KB

 

9. Projekt edukacyjny z religii – Mega bohaterowie – Współcześni świadkowie wiary

Jest to wynik pracy uczniów kl. II gimnazjum z zakresu projektu edukacyjnego z religii. W projekcie zostali ujęci: bł. Karolina Kózka, św. Maksymilian Maria Kolbe oraz bł. Jan Paweł II – jako święci, którzy swoim życiem i postępowaniem szczególnie zachwycili młodzież. Uczniowie sami zredagowali tekst i podsumowanie.

zgłosił aleksandria w dniu: 2012-11-11 22:39:24, rozmiar: 25.58 KB,

 

10. Sprawozdanie roczne na zakończenie stażu

Przedstawiam sprawozdanie roczne za odbytym stażu – na nauczyciela kontraktowego. Zawiera ona bardzo różnorodną działalność podejmowaną przeze mnie w pracy z dziećmi i młodzieżą – zarówno na "polu" szkolnym, jak i parafialnym. Może dla kogoś moje "starania" zebrania tego w całość będą pomocne, może przydadzą się też pomysły do pracy z dziećmi i młodzieżą.

zgłosił aleksandria w dniu: 2012-11-11 22:51:29, rozmiar: 29.96 KB

 
11. Listy z Brazylii

Przesyłam pisane przeze mnie dwa listy, podczas mojego krótkiego pobytu na misjach w Brazylii. Może komuś przydadzą się jako świadectwo na katechezy misyjne. Pisałam je w Londrinie (stan Parana’) stąd wybaczcie brak "polskich znaków"

zgłosił aleksandria w dniu: 2012-11-12 22:09:25, rozmiar: 25.66 KB,

 
12. List ewangelizujący

Zamieszczam list, który ma treść ewangelizującą. Sprawdziłam na katechezie – najbardziej "zatwardziali" uczniowie słuchali. Można go skopiować i rozdać uczniom do "prywatnego" rozważenia

zgłosił aleksandria w dniu: 2012-11-12 22:27:09, rozmiar: 4.63 KB,

 

13. Głoszenie Ewangelii – poprzez zabawę i pantomimę

Nie pamiętam już skąd mam ten zbiór pantomim (46 propozycji) przedstawiających niektóre wydarzenia z życia Jezusa (i scenki z życia zwykłych ludzi). Można je wykorzystać na katechezie, ale równie dobrze jako pantomimy do niedzielnych ewangelii w parafii. Sama wielokrotnie z nich korzystałam.

zgłosił aleksandria w dniu: 2012-11-12 22:38:54, rozmiar: 313.44 KB

 

14. Konferencje przygotowujące do bierzmowania

Katechizuję w szkole, ale także pomagam w parafii w przygotowaniu młodzieży do bierzmowania…. konferencje te (dwie) przygotowałam po "przemodleniu" – kiedy pojawił się "problem" z przyjęciem przez uczniów "propozycji" dzienniczków kontrolnych (indeksów). Później już nie protestowali…. może ktoś zechce skorzystać z pomysłu

zgłosił aleksandria w dniu: 2012-11-12 22:45:43, rozmiar: 15.57 KB

 

15. Oprawa liturgiczna na 33 niedzielę roku B

Zamieszczam oprawę liturgiczna czyli trzy komentarze oraz modlitwę wiernych na 33 niedzielę zwykłą roku B. Może posłuzy do przygotowania własnej. Przygotowałam ja dla uczniów szkoły podstawowej. Komentarze zwięzłe i modlitwa powszechna – krótkie wezwania.

zgłosił mruga w dniu: 2012-11-13 10:59:35, rozmiar: 4.13 KB,

 
16. Test o Matce Bożej

Krótki test sprawdzający wiedzę na temat Matki Bożej. Można go wykorzystać na lekcji z klasą VI po przeprowadzeniu zajęć lub przed, jako sprawdzający dotychczasową wiedzę na temat Matki i jej rozszerzającego się kultu na terenie Polski.

zgłosił Viola Maćków w dniu: 2012-11-13 18:55:22, rozmiar: 6 KB,

 

17. Noe – człowiek sprawiedliwy – scenariusz katechezy

Scenariusz zajęć prowadzony metodą projektów. opisuje historie Noego dawniej i jakby pojawił się dziś. Lekcja, na której uczniowie pracują sami zdobywając wiedzę z różnych źródeł.

zgłosił Viola Maćków w dniu: 2012-11-13 19:09:51, rozmiar: 16.62 KB

 
18. Moja rodzina – scenariusz zajęć zintegrowanych

Scenariusz zajęć integracyjnych na temat rodziny. Lecz pokazanie, odkrywanie rodziny z punktu widzenia różnych nauk. Naukami odkrywającymi rodzinę są : archeologia, architektura, geologia, kulturoznawstwo, socjologia, anatomia, typologia nazw.

zgłosił Viola Maćków w dniu: 2012-11-13 19:17:12, rozmiar: 29.37 KB

 
19. Pomoc w przygotowaniu bierzmowanych

Zauważyłam, iż młodzież ma dziś dość dużą trudność z korzystaniem z sakramentu spowiedzi… przesyłam propozycję rachunku sumienia dla młodzieży gimnazjalnej w oparciu o 10 przykazań. Myślę, że będzie dużą pomocą dla tych, którzy szukają Pana Boga.

zgłosił aleksandria w dniu: 2012-11-13 20:21:07, rozmiar: 16.36 KB

 
20. Pierwsza Komunia święta – śpiewnik

Załączam śpiewniczek z chwytami na gitarę – który przygotowałam na pierwszą komunię w naszej parafii. Ewangelia była o "Krzewie Winnym", dzieci bardzo chętnie śpiewały.

zgłosił aleksandria w dniu: 2012-11-13 20:27:03, rozmiar: 20.67 KB

 
21. Sprawdzian wiadomości – gimnazjum

Przygotowałam sprawdzian wiadomości dla kl. I gimnazjum – z podziałem na dwie grupy – z podręcznika "Spotkanie ze Słowem" – Wydawnictwo św. Wojciecha – nowa podstawa programowa, – (dział II – Słowo Boga do człowieka)

zgłosił aleksandria w dniu: 2012-11-13 20:34:05, rozmiar: 9.46 KB

 
22. Rocznica pierwszej komunii świętej

Przesyłam dwie wersje procesji z darami podczas rocznicy pierwszej komunii świętej, wykorzystanej w naszej parafii. Można wykorzystać te teksty także na pierwszą komunię, odpowiednio modyfikując.

zgłosił aleksandria w dniu: 2012-11-13 20:37:33, rozmiar: 10.05 KB,

 
23. Pierwsza komunia święta           

Załączam teksty ofiarowania oraz psalmu- tekst procesji z darami można odpowiednio modyfikować do potrzeb parafii. Przygotowane na pierwszą komunię świętą. Szczególnie podoba mi się komentarz do przynoszonej do ołtarza ofiary – daru serca rodziców na potrzeby parafialnej świątyni

zgłosił aleksandria w dniu: 2012-11-13 20:42:01, rozmiar: 9.67 KB

 
24. Pierwsza komunia święta           

Załączam teksty ofiarowania oraz psalmu- tekst procesji z darami można odpowiednio modyfikować do potrzeb parafii. Przygotowane na pierwszą komunię świętą. Szczególnie podoba mi się komentarz do przynoszonej do ołtarza ofiary – daru serca rodziców na potrzeby parafialnej świątyni.

zgłosił aleksandria w dniu: 2012-11-13 20:42:01, rozmiar: 9.67 KB,

 
25. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych

Załączam plik z formułą odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych – do wykorzystania podczas pierwszej komunii świętej, w naszej parafii korzystamy także podczas rocznicy pierwszej komunii świętej. Tekst gotowy do wydruku ze wstępem i wezwaniami kapłana.

zgłosił aleksandria w dniu: 2012-11-13 20:50:50, rozmiar: 10.14 KB,

 
26. Scenariusz pierwszej komunii świętej

Załączam scenariusz pierwszej komunii świętej, od prośby rodziców przed kościołem, poprzez czytania (niedziela, gdzie ewangelia jest o winnym krzewie)po wszystkie komentarze, modlitwy, podziękowania i pieśni.

zgłosił aleksandria w dniu: 2012-11-13 20:54:41, rozmiar: 25.62 KB

 
27. Wzór podania – bierzmowanie

W pliku znajduje się wzór podania – zobowiązania do księdza proboszcza – ze strony kandydatów do bierzmowania – co podejmują się realizować w przygotowaniu do bierzmowania. Podpisany przez młodzież i rodziców.

zgłosił aleksandria w dniu: 2012-11-13 20:57:41, rozmiar: 9.91 KB

 

28. Bierzmowani – podanie do księdza biskupa

W pliku znajduje się wzór podania do księdza biskupa – ze strony kandydatów do bierzmowania – Ujęte są pragnienia i zobowiązania podjęte w przygotowaniu do bierzmowania.

zgłosił aleksandria w dniu: 2012-11-13 21:00:59, rozmiar: 8.52 KB

 

29. Bierzmowanie – poświadczenie przygotowania

Czasami zdarza się, że młodzież do sakramentu bierzmowania przygotowuje się poza miejscem zamieszkania lub przyjmuje ten sakrament poza miejscem przygotowania. Zamieszczam wzór poświadczenia przygotowania do bierzmowania, który w takich sytuacjach może być przydatny.

zgłosił aleksandria w dniu: 2012-11-13 21:06:24, rozmiar: 9.63 KB

 
30. Życzenia, wierszyki, podziękowania

Dzielę się wykorzystanymi w życiu parafii, autorskimi tekstami życzeń dla Pani Katechetki na 4 XII, na Wielki Czwartek dla kapłanów, tekstem podziękowań dla Księdza Rekolekcjonisty i powitaniem nowego Proboszcza i Księdza Wikariusza.

zgłosił s.Sylwia w dniu: 2012-11-13 21:35:41, rozmiar: 6.28 KB,

 

31. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Celem podstawowym jest uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

zgłosił krystyna711 w dniu: 2012-11-14 19:42:13, rozmiar: 15.04 KB

 


Zostaw komentarz